railing3 canopy door railing1
 
Izrada i montaža inox elemenata i konstrukcija za građevinu, uređenje i opremanje interijera, a prema projektu ili zahtjevima investitora.
 
Proizvodni program uključuje:
 
•  ograde
•  rukohvate
•  stepeništa
•  nadstrešnice
•  platforme
•  reklamne panoe
•  radijatorske maske
•  hidrantske ormariće
•  ormariće za vatrogasne aparate
•  mrežaste konstrukcije
•  vrata i prozori
•  klupe i stolovi
•  kante za otpatke
•  stalci i nosači
•  nosači zastava
•  slivnici i šahtovi
•  kutnici i maske za interijere
•  slova
 
 
 
 
 
text kontgumb kont

Weninox d.o.o.

Weninox d.o.o.
A: Lešće 9, 10430 Samobor
M: +385 91 542 31 20
F: +385  01 3734 386
IBAN HR1123600001102193712
OIB 96118420948
Linkovi
Facebook
Google +
Linkedin
 
 
 
 
Sva prava pridržana. WENINOX 2014.
IZRADA I ODRŽAVANJE: MEMORIA - ĐAKOVO